Dating alpabetong

Rated 4.77/5 based on 826 customer reviews

Ang pagtitinda ng sampagita ay karaniwan na ring hanapbuhay ng ilang mga Pilipino.

Tinatalian nila ito at ginagawang kuwintas, “corsage” o korona sa mga pagdiriwang.

Nang sumunod na taon, isang tula na may titulong “Filipinas” na bumagay sa komposisyon ni Felipe ang isinulat ng isang batang sundalo na si Jose Palma. Noong 1954, si Gregorio Hernandez, Jr., Kalihim ng Edukasyon na ay bumuo ng komite para baguhin ang mga titik ng Pambansang Awit.Ang kanyang mga kapatid ay sina Saturnina, Paciano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad.Ang ama ni Rizal ay isang matagumpay na negosyante at magsasaka. Ito ay sumasagisag sa tungkulin ng mga Pilipino na pangalagaan at ingatan ang kalikasan gaya ng yamang-tubig ng Pilipinas. Ang ikalawang bituin ay para sa Mindanao na ang pangalan ay mula sa “danaw” o lawa.

Leave a Reply