Timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas 10 simple rules dating my teenage daughter cast

Rated 4.56/5 based on 562 customer reviews

Ang pagdating at pagpapalaganap ng Islam sa Mindanao ay itinuturo kay Sharif Kabungsuwan na dumating sa Maguindinao noong 1515 mula Johor.

timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-89

timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-79

timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-23

Ang pangalan ng grupong Abu Sayaff ay nagmula mula sa Arabic ابو, Abu("ama ng") at sayyaf("tagagawa ng espada").

Nang unang dumating sa Pilipinas ang mga Kastilang Kristiyano noong mga gitnang 1500, sila ay nakasagupa ng malakas na pagsalungat ng mga Muslim.

Pinalayawan ng mga Kastila ang mga Muslim sa Pilipinas na mga Moro na korupsiyon ng salitang Moor na pinalayas ng mga Kristiyano sa Espanya pagkatapos ng halos 800 taon na alitan.

Bagaman mabilis na naakay ng mga Kastila ang karamihan ng rehiyon sa Pilipinas sa Kristiyanismo gamit ang dahas, nahirapan silang maakay ang mga Muslim sa katimugang Pilipinas.

Nagsagawa ang mga Muslim ng paninindak sa mga Kastila sa pamamagitan ng kadalasang pagsasagawa ng paglusob at pagbibihag ng mga alipin sa Luzon at ibang mga bahagi ng Pilipinas.

Leave a Reply

  1. Adult chat female free nude 16-Jun-2019 09:48

    and finder of funny things’ — on the subject of ‘the theology of fashion’.

  2. eve torres dating john cena 09-Jul-2019 07:37

    I love reading books, enjoy going out to dinner with friends.